Market researchdela

Filtriraj

Moja nedavna iskanja
Filtriraj po:
Proračun
do
do
do
Vrsta
Znanja
Jeziki
  Delovno mesto
  5,000 market research najdenih del, po cenah EUR

  Zdravo! Koliko časa bi ti vzelo, da popraviš Technical SEO za Wix stran? Ker pri nas nimamo SEO specialista me zanima koliko časa bi ti vzele tudi druge stvari SEO, link building itd.? Ali bi lahko med delom podala kakšne nasvete, da bi marketing vedel kako se počne optimizacija za drugič. Nekatere stvari, ko so keyword research in nekaj on page optimizationa smo sicer naredili sami, vendar smo se upeli rangirati zgolj za en keyword na prvi strani. Ali je možno, da dobimo vaš kontakt?

  €239 (Avg Bid)
  €239 Povprečna ponudba
  1 ponudb

  Za projekt ki ga izvajamo iščemo pomoč v marketingu in sicer Marketing managerja: • marketing research (senior expert in qualitative research) • digital marketing, • event management. Zaželeno poznavanje FC kampanji in drugih družbenih omrežji, public relation (telegram,slack,) določanje marketinške strategije,.. V projekt je vključenih že nekaj marketinških agencij ki nam bodo skozi svoje prodajne kanale in svojo mrežo nudile ustrezno podporo a bo za njih potrebno pripravit gradivo in zadevo spremljat!Izbranih so tudi že pisci besedil (za objave na FC strani, članke v revijah,…) ter nekaj piar-ov tako da je za ta del (delno) posrbljeno. Posebej primeren bi bil nekdo, ki je že sodeloval v kakšni marketinški k...

  €888 (Avg Bid)
  €888 Povprečna ponudba
  7 ponudb

  ...(številke pod "budget", itd, ki so sestavni del sporočila preko portala) spregledajo. In sicer je to eden izmed kanalov preko katerega v sklopu podjetniške skupine iščemo nove "moči" v novih članih, ki bi se bili pripravljeni priključiti v organizirano ekipo, ki razvija načrtovan podjem. Še na kratko predstavljam "oglasno sporočilo", ki ga pošiljamo potencialnim posameznikom (ki smo jih skozi "research" opredelili kot potencialne): Moje ime je Gašper in sem vodja podjetniške skupine v kateri razvijamo platformo, ki bo omogočala nakupovanje živil iz ponudbe lokalnih trgovcev. Produkt razvijamo v sodelovanju in kot člani inkubatorja Tovarne podjemov v Mariboru () Smo v fazi prehoda na int...

  €9 - €9
  €9 - €9
  0 ponudb

  I'm aiming to increase my website's organic traffic by improving keyword usage. I'm particularly interested in using local search keywords to help my site rank better. This essentially means that the freelancer would have to research and map out the most beneficial local search keywords for my site and implement them effectively. Skills and Experience Required: - SEO expert with a successful track record in improving organic traffic. - Strong knowledge and experience in local SEO and keyword research. - Capable to strategically implement local search keywords into the site. - Experience in improving keyword relevance for websites. We are a small family-owned pizza/diner located on the far west side of NYC, near the Javits Center. We want to optimize online ...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Povprečna ponudba
  44 ponudb

  I'm looking for an experienced WordPress SEO specialist to join my team. The ideal candidate must have a comprehensive understanding of: - On-page Optimization: The candidate should be knowledgeable about optimizing the content and HTML source code of our web pages. - Keyword Research and Analysis: An understanding of how to research and analyze suitable keywords to reach our target B2B audience is crucial. - SEO Plugin Setup: Proficiency in setting up and optimizing SEO plugins on the WordPress platform is required. A candidate with a proven track record in SEO and a deep understanding of WordPress is ideal. I want to emphasize that although the current status of our website's SEO is marked as "completed", there is still room for improvement and thi...

  €232 - €695
  Zapečateno Pogodba o nerazkritju informacij
  €232 - €695
  16 ponudb

  I am searching for a proofreader and editor for my 8000-word computer science research paper. Key Responsibilities: - Correct grammar and punctuation errors in the document - Improve sentence structure and clarity where needed Skills and Experience: - Proficiency in academic writing - Familiarity with Computer Science or technical papers will be considered as a plus - Extensive experience in proofreading and editing is necessary Details: - My timeline for this project is within a month. - While no specific citation style was chosen, maintaining the current style of formatting and citations consistently throughout the paper is imperative. Please ensure that your bid accurately reflects your skills, experience and the scope of this project. I look forward to hearing from you.

  €104 (Avg Bid)
  €104 Povprečna ponudba
  70 ponudb

  I'm in the process of establishing a new enterprise in the clothing industry, specifically focusing on casual wear. I need assistance in creating a compelling brand name that will resonate with my target audience and stand out in the market. Key tasks are as follows: - Market research to understand the trends and competitors in the casual wear industry - Brainstorming, evaluating and shortlisting potential brand names - Ensuring the proposed brand names are legally available for use and domain names are available The ideal freelancer for this project would have the following skills and experience: - Proven experience in brand creation particularly in the clothing industry - Excellent creative thinking abilities - Up-to-date knowledge of industry trends - Ab...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Povprečna ponudba
  16 ponudb
  Renko Candle Indicator Creation 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  ...Indicator Features: - Price direction changes feature: This is pivotal to this task. The indicator should be able to efficiently track and signify every price direction transition. - Counter of brick size: Alongside tracking price direction changes, I need a feature that correctly counts and displays the size of each Renko brick. - Adjustable box size: Flexibility is important to adapt to various market terms. Therefore the designed indicator must allow me to alter the box size in compliance with my preferences. Display: - The indicator must be visually appealing as well as accurate. Proper utilization of colored bricks to indicate price direction change, and up and down arrows to show movement is a must. Ideal Skills: - Proficient in Pine Script - Experience in creating tradin...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Povprečna ponudba
  1 ponudb

  ...your experience with WordPress plugins to bear and optimize mine for better performance • Theme Optimization: I need adjustments and improvements to enhance the theme's impact and its load time. • Database Optimization: to deliver a smooth overall user experience, my website's database must perform optimally. Key tasks: • Site speed optimization on Wordpress • Competitor research & analysis. • Keyword & market research • Technical seo audit report • Eliminate website errors • Eliminating alignment issues from the website. • Implmenting meta tags (title, description, header tags) • Implementing image alt tags • Voice search optimization • Google search console account setup and configura...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Povprečna ponudba
  70 ponudb

  ...assistance in targeting specific product-related keywords to further enhance my online presence. Site is in Estonian language. I need local customers. Site has also English translations. Google ADS are also running. Keywords can be found in screenshots. Key requirements for this project include: - Expertise in SEO strategies and techniques to improve conversion rates - Proficiency in keyword research and analysis, with a focus on product-related keywords - In-depth knowledge of search engine algorithms and best practices to increase website traffic - Ability to optimize website content, meta tags, and other elements for improved search engine visibility - Familiarity with analytics tools to monitor and measure the effectiveness of SEO efforts If you have a proven track recor...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Povprečna ponudba
  63 ponudb

  We're looking for a Virtual Assistant with exceptional Excel skills and fluent English, both written and spoken, to work part-time (10 hours/week). The role involves detailed Excel tasks, including data analysis, comparisons, and advanced formatting, alongside research for lead generation, and some billing/invoicing duties. Candidates should excel at organizing information, identifying discrepancies, and documenting findings clearly. Additionally, tasks include researching potential clients and preparing financial documents for sales analysis. Ideal candidates must have a thorough understanding of Excel, especially lookups and data formatting, alongside impeccable English communication skills. Experience with financial documentation, strong organizational abilities, attention...

  €7 - €14 / hr
  Izpostavljeno Nujno Zapečateno
  €7 - €14 / hr
  20 ponudb

  I am seeking professional help to design a printed catalogue geared toward businesses. The primary purpose of the catalogue will be to showcase our array of products. Key Responsibilities: - Concep...business sector audience. - Ensure all graphical elements align with the company's branding strategy. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of designing printed catalogues for a business-targeted audience. - Strong graphic designing skills with attention to minute details. - Proficient in using design software such as Adobe InDesign, Illustrator, or CorelDraw. - A keen understanding of market trends, particularly within the B2B sector. - Exceptional creativity with an eye for aesthetics. Your expertise will play a key role in determining the look and feel of our pr...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Povprečna ponudba
  19 ponudb
  Cryptocurrency Algo Trading Expert 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  ...short and long-term cryptocurrency trades - The algorithm should analyze and adapt to market trends and cryptocurrency volatility as primary triggers for trading. - It should also consider correlations between different cryptocurrencies in making both buy/sell decisions - Coding in Python and developing execution algorithms for optimizing order-based strategies Use of machine learning, statistical modeling, and optimization techniques to enhance execution. - Familiarity and access to data sources that are required to conduct thorough quantitative research on market microstructure to enhance trading algorithms and detect market anomalies. Skills Required: - Strong understanding of cryptocurrency market trends and patterns - Proficient in designing a...

  €606 (Avg Bid)
  €606 Povprečna ponudba
  12 ponudb

  ...in my country's stock market. Here are the specifics: DATA INPUT: - The ability to import data from a file should be integrated into the software. Having experience in loading data from files will be considered valuable skill for this project. DATA OUTPUT: - The software should display the results of the calculations on screen. Experience in creating user-friendly interfaces is beneficial for this project. VISUALS: - Apart from numerical results, the software should also generate bar charts to provide a visual representation of the volume changes. Therefore, understanding and experience with data visualization, particularly in generating bar charts, is necessary. Given that the software involves data analysis and visualization, a background in finance or stock market...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Povprečna ponudba
  7 ponudb

  I'm seeking a content creation expert who can craft engaging written articles that deeply cover topics spanning the gambit of current consumerism, customer behaviour, current Market status, industry analysis, and feature stories. Requirements: - Proven experience in content creation - Excellent written communication skills focusing on crafting engaging and relevant articles - Well-versed in news discourse, and comfortable with a wide range of subjects - An understanding of industry analysis and the ability to weave intricate feature stories - Exceptional research skills to ensure accuracy and relevance with current events and industry trends Your alluring writing style will be pivotal for providing readers with enlightening, field-appropriate details. Your output sh...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Povprečna ponudba
  15 ponudb

  I'm seeking a skillful Shopify developer who can bring a plethora of skills to the table. This includes designing an aesthetically pleasing and user-friendly website, the ability to customize the theme to fit our brand persona and the addition of unique functionalities to set us apart in the e-commerce market. Our primary aim is to sell physical products, hence the task at hand requires a keen understanding of designing a UX that nudges shoppers towards making a purchase. Although integrating third-party services wasn't specified, a background in deploying and managing useful e-commerce tools would be highly appreciated for the potential improvement of our online store. Key Skills: - Proficient in Shopify platform - Strong web design capabilities - Solid understan...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Povprečna ponudba
  70 ponudb

  I'm currently seeking an experienced freelancer to conduct a performance analys...such as Apache MXNet and Caffe for the performance analysis. Ideal Candidate's Skills & Experience: - Proficiency in gem5 simulations, performance analysis, and benchmarking. - Extensive knowledge in working with AI workloads notably Apache MXNet and Caffe. - A deep understanding of execution time and cache performance metrics. - Relevant experience in software debugging and system architecture research would be beneficial. The chosen freelancer will be expected to thoroughly analyze and report the results, highlighting any potential areas of improvement. This project could provide vital insights into our system's performance under a set of specific workloads, enabling us to optim...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Povprečna ponudba
  3 ponudb

  ...be to research and gather information, then write and edit a personalized compliment based on the information found. Pay Grade: - $10 USD/hour (Regular Pay) - $5 USD/hour (Initial Training Pay) As a VA in this role, your duties include: - Research: Use online resources to gather relevant information. (Video and Articles will be provided by us for you to listen to or read) - Content Writing and Editing: Create and revise personal lines with the information amassed. No need for past work or detailed project proposals, just bring your experience (although experience is not required, we provide training at $5 USD/hour). Although it's not necessary for you to be an expert in this field, some experience in research and content writing is appreciated. Ideal Skil...

  €5 / hr (Avg Bid)
  Izpostavljeno
  €5 / hr Povprečna ponudba
  27 ponudb

  I am seeking college students with a strong understanding of Excel and web research for a part-time position. I am expecting more than 20 hours of work per week, from those who have their own laptop and internet connection. Ideal Candidate: - College student with spare time to dedicate - Proficient in Excel - Internet savvy - Owns a personal laptop and has a stable internet connection Work Description: - Primary task will be online research, specifically locating contact information from Google Please include your past work experience in your application. It is vital for me to understand your capabilities better. Thank you!

  €59 (Avg Bid)
  €59 Povprečna ponudba
  44 ponudb

  I'm seeking assistance with my master's thesis, specifically focused on material characterization and modelin...behavior and constitutive modeling of super alloys. Key Requirements: - Solid understanding of Mechanical/Material Engineering and Automation - Detailed knowledge of electro-plastic behavior and constitutive modeling - Quick turnaround within 15-20 days Ideal Experience: - Experience in academic or professional research in the mentioned areas - Proven track record of writing technical and scholarly material - Previous work with similar modeling and simulations Please note, some research and preliminary work has already been conducted in this space, and will be available for reference. Reach out if you are comfortable with the timelines and are exper...

  €496 (Avg Bid)
  €496 Povprečna ponudba
  24 ponudb

  I am in need of a skilled translator who can efficiently translate my technical content from Italian to Spanish. Requirements: - Fluent in both Italian and Spanish - Deep understanding of technical terminology - Pro...from Italian to Spanish. Requirements: - Fluent in both Italian and Spanish - Deep understanding of technical terminology - Proven experience in translating within the technical industry The ideal freelancer should have a strong background in handling technical content and should be able to demonstrate previous works in translating Italian to Spanish. This project requires attention to detail, research skills, and a high level of accuracy. Preference will be given to freelancers who can deliver the project within a specified timeframe. Be prepared to do a short sa...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Povprečna ponudba
  34 ponudb

  ...the incident. Key tasks will include: 1. Analysis of the old court charge to effectively articulate the circumstances. 2. Provide proof of reformed behavior, mainly in terms of the educational achievements accomplished since the aforementioned incident. The perfect candidate for this assignment will have: - Solid experience with letter crafting and potentially legal documentation - Excellent research skills to understand and articulate context regarding the old court charge - Strong persuasive writing abilities to highlight behavioral change convincingly - A profound understanding of the role of educational accomplishments in demonstrating growth and reform. This project is sensitive; hence, confidentiality and professionalism are paramount. The letter should position me posi...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Povprečna ponudba
  23 ponudb

  Please can I get a quote for the following work. I need you do conduct high-level keyword research for the following website: I would need the top 50 keywords for driving traffic and an assessment of the home & other main pages ability to rank well for that traffic. This is for the UK market only. I would like: - Search volumes - KW Difficulty - Search intent Any other metrics you think may be useful. I would need this by Monday at the latest.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Povprečna ponudba
  1 ponudb

  ...and you have the required skills and experience, we would love to hear from you. Join our team and contribute to the success of our crypto token by creating eye-catching landing pages that engage and convert our target audience.I am seeking an excellent web designer who can develop a website focused on promoting my digital service. The main purpose of this website will be to: - Introduce and market our digital service to the general public - Provide precise and all-inclusive information about our services - Serve as a platform to attract, engage, and retain general public interest The perfect candidate should possess the following skills and experiences: - Proven experience in designing engaging websites that effectively promote digital services - Proven ability to effectivel...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Povprečna ponudba
  82 ponudb

  ...of a knowledgeable individual who can provide top-notch ghostwriting services for a medical research paper pertaining to cardiology. This task demands someone with a certain level of expertise in this medical field. Key Aspects of Your Role: • Research: As my ghostwriter, you will be tasked with the important role of helping to gather relevant information from credible sources. • Writing: Your job is to write a medical research paper. I will give you the details, aims and outcome. Importantly, I am looking for a high-level overview, not a detailed analysis or a meta-analysis of multiple studies. Ideal Profile for Success: • Medical Writing Expertise: Prior experience in drafting medical research papers, preferably relating to cardiology,...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Povprečna ponudba
  49 ponudb
  Scientific Research Poster Editing 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  3 doc, the first one is the poster to be edited. The 2nd doc contains the changes that needs to be made on the scientific poster. the last doc is the actual research where you can get data and info to make the changes needed

  €23 (Avg Bid)
  €23 Povprečna ponudba
  43 ponudb

  I'm looking for an experienced digital marketer to run ads on Facebook and Instagram to help drive traffic to my fashion website. Key Responsibilities: - Create and manage ad campaigns on Facebook and Insta...Instagram to help drive traffic to my fashion website. Key Responsibilities: - Create and manage ad campaigns on Facebook and Instagram - Optimize ads for maximum engagement and conversions Ideal candidate should have: - Proven experience in running successful social media ad campaigns - Understands how to target and engage young adults aged 18-24 - Knowledge of the fashion and accessories market is a plus The end goal of this project is to significantly increase website traffic. This is a great opportunity to show off your social media marketing skills in the fa...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Povprečna ponudba
  29 ponudb

  Prosimo, vpišite se ali se prijavite za več podrobnosti.

  Izpostavljeno Zapečateno Pogodba o nerazkritju informacij

  I am in need of a skilled Shopify developer, preferably from Patna, Bihar, to help me create a dropshipping store from scratch. Your role will not only involve website development, but also assisting me in finding products and suppliers for the s...suppliers for the store. Key Responsibilities: - Creating a user-friendly, visually appealing Shopify store - Assisting in sourcing and adding products to the online catalog - Integrating necessary plugins for smooth operation Ideal Skills: - Robust knowledge of Shopify platform, including its backend mechanics - Prior experience in dropshipping store setup - Capable of product and supplier research Your expertise will be instrumental in the successful launch of my online business. Let’s create a store that will wow customers an...

  €248 (Avg Bid)
  €248 Povprečna ponudba
  16 ponudb

  As the needs of my project are particular, I'm in search of someone capable of creating 1 to 5 video testimonials, each one becoming not more than a minute in duration. I need the testimonials to come from a demographic identical to my target audience; this is a vital element of the project. If you have experie...project are particular, I'm in search of someone capable of creating 1 to 5 video testimonials, each one becoming not more than a minute in duration. I need the testimonials to come from a demographic identical to my target audience; this is a vital element of the project. If you have experience with video production and can relate to my target demographic, please apply. Skills and experience in market research will also come in handy to understand the nuan...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Povprečna ponudba
  9 ponudb

  I need a Python script to automate the following process: Read a CSV file ("") containing a list of websit....txt files to demonstrate the script's functionality. Budget: $30 Usd Timeline: 3 days I'm excited to connect with experienced web scraping programmers to bring this project to life! Tips for Freelancer.com: Tailor your bid: When submitting your proposal, highlight your specific experience with web scraping libraries and include links to similar projects you've completed. Be competitive: Research fair rates for this type of task before setting your bid. Communicate clearly: Proactively communicate with the project owner to clarify expectations and provide updates.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Povprečna ponudba
  15 ponudb
  Maximalist Interior 3D Renders 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  I'm on the lookout for a talented 3D artist to weave their magic in crafting stunning interiors for a residential property. Here's a sneak peek into the project: - Bring to life 4 to 6 rooms with top-notch, realistic 3D renders for a home hitting the market. - Dive into the fusion of maximalist traditional and modern styles, drawing inspiration from provided - Pinterest boards and photos of the unrenovated space. I'll attach some photos of the style look we are going for. - Play with a diverse color palette to add that perfect touch. - Deadline: March 20, 2024. For the ideal candidate: Showcase your track record in interior design projects. Flaunt your expertise in 3D rendering software. Demonstrate your knack for working with various color palettes. Bonus points ...

  €171 - €512
  Zapečateno
  €171 - €512
  42 ponudb

  ...optimal viewing across devices. Integration of essential Shopify apps for features like payment processing, order management, and shipping. Implementation of SEO best practices for improved search engine visibility. Setup of product categories, navigation menus, and filtering options for easy browsing. Product Curation and Hunting: Research trending fashion accessory products suitable for the target demographic. Identify unique or niche products with high market demand and profit potential. Ensure product selection aligns with XYZ Retail's brand image and values. Source product suppliers or manufacturers with reliable quality and competitive pricing. Negotiate pricing and terms with suppliers to maximize profitability. Import product data into Shopify, including imag...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Povprečna ponudba
  12 ponudb

  I'm in search of a proficient Pine Script specialist who can help us enhance our trading strategies including creating custom indicators, backtesting, and optimization. Key tasks will include: - Writing custom indicators: To improve our market trends analysis, we need to add some custom indicators. Your job will be to write effective and easy-to-understand scripts for these new indicators. - Creating trading strategies: I need your expertise to develop some new trading algorithms within the Pine Script environment. - Backtesting and optimization: Once the new indicators and strategies have been developed, your next task will be to perform backtesting and optimization to ensure they are performing efficiently. In addition to the mentioned tasks, I urgently require help ...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Povprečna ponudba
  7 ponudb

  I am in need of a professional outreacher with expertise in cold emailing. Our ultimate objective? Strengthening client relationships and gaining new client. If you're adept at closing deals and identifying prospects comfortably in the market of small business owners, this job is for you. THIS JOB IS COMMISION BASED Ideal Skills and Experience: - Strong communication skills to build and improve client relationships. - Deep understanding of, and ability to target, small business owners efficiently. This role requires a balance of maintaining existing relationships while sourcing new ones, to help expand the reach of my agency. Your core role will be to execute an outreach strategy to generate fresh opportunities, via cold emailing, mainly in the small business sector. If yo...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Povprečna ponudba
  4 ponudb

  I require a thorough and verified database of hospitals across India for research purposes. Critical Information needed includes: - The name of each hospital - The city and state location - Their specialization areas - Valid contact details including email address Moreover, the database should be sorted based on: - The hospital type (i.e., public vs. private, government vs. private) - The hospital size (small, medium, large) The ideal freelancer would have proven experience in data collection, data entry, and potentially healthcare research in India. Their skillset should deliver accurate and detailed information with utmost confidentiality. Familiarity with the Indian health system will be considered a competitive advantage.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Povprečna ponudba
  24 ponudb
  Health Drink Product Development 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  I'm seeking an expert food scientist with a specialty in product devel...product in question is a health or energy drink. It's crucial that you have previous experience developing similar beverages. - Tasks: You'll help define the product, identify ingredients, work on flavor dynamics, and design the production process. - Skills Needed: Food science expertise, specifically in the beverage development field, is a must. Excellent knowledge of the current health drink market, innovative methods, and awareness of regulatory considerations would be highly valued. - Experience: Prior experience in creating health or energy drinks would be a strong advantage. If you possess these skills, have the necessary experience, and are passionate about health drink innovation, I...

  €246 (Avg Bid)
  €246 Povprečna ponudba
  4 ponudb
  Facebook Ads Lead Generation 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  I am looking for a professional who can create an optimized Facebook ad campaign to generate leads. The campaign should be targeted towards an audience aged 35-44 years old. Skills and Experience Required: * Facebook Ads Management * Lead Generation * Target Market Analysis * Copywriting The main objective of these advertisements will be to promote a product to a new niche of market that we're launching. Therefore, the content of these ads should be engaging, compelling and create a sense of urgency for the targeted demographic group to check out our new product. Your tasks will include, but not limited to: * Understand our product and our target demographic * Develop a campaign strategy to generate leads * Create engaging ad copy that promotes our new product * Mo...

  €44 / hr (Avg Bid)
  €44 / hr Povprečna ponudba
  53 ponudb
  Researcher in London, UK -- 3 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  I am seeking researchers in London, UK to conduct market research for a bar audit. The ideal candidate should have good communication skills. You will have to own and android mobile device in order to be eligible for this project. You will visit 20 bars in the city of London every month and the payment for this project is €200 (per month). In each bar you will assess 1 product using our app that you will download on your phone. Product costs will also be covered at the end of the project. Training material will be provided before the project begins. Please Note: You must be available to complete the project within 10 days of every month. A start date and deadline will be provided every month. Specific requirements for the project include: - Conducting bar audits in ...

  €190 (Avg Bid)
  Lokalno
  €190 Povprečna ponudba
  1 ponudb
  Researcher in Bangalore, India 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  I am seeking researchers in Bangalore, India to conduct market research for a retail audit. The ideal candidate should have good communication skills. You will have to own an android mobile device to be eligible for this project. For this project you will have to go to 10 stores and assess bottle of beers. The number of stores can increase to 15 if the products availability is not reaching 90% with the first 10 stores assess. The set fee for this project is €150. On each store you will have to assess the product, take photos of the defects and make sure to assess the production code. A training material will be provided. Specific requirements for the project include: - Conducting a retail audits in Bangalore, India - Collecting data on an app - Must have an android d...

  €143 (Avg Bid)
  Lokalno
  €143 Povprečna ponudba
  7 ponudb

  We have a new start up, with two websites being created for it. Your Role: As our Freelance Branding Specialist, you will be instrumental in developing and implementing a cohesive brand identity for both websites. This includes creating visually compelling logos, website branding, and social media branding that resonates with our target audience and sets us apart in the competitive real estate market. Responsibilities: Design unique logos Develop a branding strategy that includes color schemes, typography, and a visual style guide for both websites and social media platforms. Collaborate with our web development team to ensure the branding is seamlessly integrated into our website designs. Create social media branding elements (headers, profile images, post templates) that maint...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Povprečna ponudba
  99 ponudb
  Comprehensive SEO Assistance Needed 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  With a desire to improve my online presence, I am in need of a full-fledged SEO expert. Since I've skipped details on the specific areas of SEO, I'm open to a range of expertise including, but not limited to, on-page optimization, keyword research, and link building. The ideal candidate will bring innovative ideas to increase website traffic, improve my search engine rankings, or generate more leads and sales. Knowledge on how to identify and communicate with varied target audiences is also crucial. Demonstrated experience in these areas will secure your chances. Apply if you're ready to take on this all-encompassing task.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Povprečna ponudba
  31 ponudb
  researcher in Aarhus, Denmark -- 2 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  I am seeking researchers in Aarhus, Denmark to conduct market research for a retail audit. The ideal candidate should have good communication skills. You will have to own an android mobile device to be eligible for this project. For this project you will have to go to 10 stores and assess bottle of beers. The number of stores can increase to 15 if the products availability is not reaching 90% with the first 10 stores assess. The set fee for this project is €190. On each store you will have to assess the product, take photos of the defects and make sure to assess the production code. A training material will be provided. Specific requirements for the project include: - Conducting a retail audits in Aarhus, Denmark - Collecting data on an app - Must have an android dev...

  €180 - €191
  Lokalno
  €180 - €191
  0 ponudb

  ...year-long engagement, with a packaged compensation arrangement. The role demands hands-on handling of the entire project. Here are the specifics of the skills and areas of expertise I'm looking for: Website Design: - Proficiency in Graphic Design, User Experience (UX) Design, and Front-End Development is a must. SEO Services: - The project requires comprehensive SEO skills, including Keyword Research and Optimization, On-page Optimization, and Link Building. Content Creation: - Content creation is a critical aspect of this role. Therefore, you should be adept at Blog Writing and generating captivating Social Media Content. In summary, I need a skilled, creative and adaptable web developer who can handle all aspects without requiring much in the way of supervision. ITS A...

  €579 (Avg Bid)
  €579 Povprečna ponudba
  32 ponudb

  on the lookout for an experienced SEO specialist who can urgently execute both onsite and offsite optimization on 50+ websites. The targeted audience for these websites spans across the whole nation. Key aspects of this project will include: 1. **Keyword Research and Optimization:** You'll be needed to pinpoint the most relevant and high-traffic keywords for our niche. This data will be used to optimize the contents of each website. 2. **Backlink Building:** Establish high-quality backlinks to help boost the visibility and authority of each website on various SERPs. As this project is time-sensitive, I require someone with the ability to deliver promptly. Your knack for efficiency, as well as your expansive understanding of SEO techniques and strategic methodologies

  €66 (Avg Bid)
  €66 Povprečna ponudba
  53 ponudb
  Literature review 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  Work on Ai Literature review and research

  €94 (Avg Bid)
  €94 Povprečna ponudba
  30 ponudb
  SEO/ASO for website and app 6 dni left
  VERIFICIRAN/A

  I'm on the ...visibility of the app, thereby boosting the number of downloads. Key tasks to be executed: - Conduct an in-depth Keyword research and make smart selections geared towards optimization. - Implement effective SEO strategies that improve the Search Engine Rankings. - Use appropriate ASO techniques to increase the app's visibility on the Google Play Store, with the ultimate goal of boosting the number of downloads. Ideal freelancers for this job need to possess demonstrated experience in SEO & ASO, with a proven track record of successfully boosting app downloads. Familiarity with the Google Play Store's ranking system and algorithm, as well as proficiency in keyword research and optimization, are essential. I look forward to your impactful con...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Povprečna ponudba
  30 ponudb

  ...concert organizer, I've made grand plans for the forthcoming year with more than five national tours in mind. Aided by my experience, all that remains is securing the adequate funding to keep the dream alive. This is where you come in. I'm in search of an experienced and proficient grant writer, ready to thrive in the area of writing innovative grant proposals. This will involve: - In-depth research into potential funders related to the music industry for our tour proposals - An understanding of the grant application process including documentation, submission and committed follow-ups on applications Prior experience in grant writing, particularly within the music industry, is an advantage. A proven track record in securing grants is also rewarding. An individual wit...

  €226 (Avg Bid)
  €226 Povprečna ponudba
  31 ponudb

  Top market research člankov Skupnosti