Freelancer Kodeks ravnanja

Freelancer je zavezan k poslovanju v skladu z vsemi veljavnimi pravili, predpisi in zakoni. Predano pomagamo vsem uporabnikom in s tem ohranjamo zaupanje in spoštovanje. Ta Kodeks je vodnik po pravilni uporabi spletnega mesta in ga je treba vedno upoštevati. Kršitve tega Kodeksa se obravnavajo v skladu z našim Pravilnikom o kršitvah, tako da se sprejmejo disciplinski ukrepi, katerih posledica je lahko celo ukinitev računa. Kakršna koli vprašanja o tem Kodeksu je treba nasloviti na Ekipo za podporo Freelancer, ki vam lahko zagotovi dodatne informacije o pravilnem ravnanju ter odgovori na morebitna vprašanja.

Osebno vedenje

 • Postopal/a bom etično in pošteno.
 • Upošteval/a bom vse politike Freelancer.
 • Spoštoval/a bom vse pravice ostalih uporabnikov.
 • Ne bom zlorabljal(a) zaupnih informacij ali sodeloval(a) pri kakršnem koli drugem nezakonitem ravnanju.
 • Upošteval/a bom interese, pravice in varnost uporabnikov.
 • Ne bom nadlegoval/a, ustrahoval/a ali diskriminiral/a.
 • Ne bom ponarejal/a svoje ali tujih identitet ter bom dajal/a prave in točne informacije.
 • Ne bom komuniciral(a) ali prejemal(a)/izvrševal(a) plačil zunaj spletnega mesta.
 • Ne bom privolil/a v delo, ki ga nisem sposoben/a opraviti.
 • Ne bom zahteval/a sprostitve predplačil mejnikov dokler ne oddam dela.
 • Ne bom zlorabljal(a) storitev, ki mi jih zagotovi najeti freelancer.

Uporabnikova vsebina

Odgovoren/na sem za vsebino objavljeno na Freelancer in:
 • Ne bom objavljal/a vsebine, s katero bi kršil/a avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine.
 • Ne bom objavljal/a vsebin, ki kršijo katerikoli zakon ali predpis.
 • Ne bom objavljal/a vsebin, ki so klevetniške.
 • Ne bom objavljal/a vsebin, ki so vulgarne ali vsebujejo otroško pornografijo.
 • Ne bom objavljal/a vsebin, ki vsebujejo nepopolne, lažne ali netočne informacije o katerikoli osebi, izdelku, ali storitvi.
 • Ne bom objavljal/a vsebin, ki vsebujejo kakršnekoli viruse ali programerske rutine ini imajo namen poškodovati katerikoli sistem.
 • Ne bom objavljal/a vsebin, ki bi povzročile odgovornost Freelancer ali kako drugače škodovale njegovemu poslovanju ali ugledu.

Zaupnost

 • Spoštoval/a bom zaupnost in zasebnost.
 • Ne bom razkrival/a pridobljenih podatkov ali dokumentov, razen če tako zahteva zakonodaja ali je to dovolil Freelancer.

Kontakt

 • Ne bom prosil/a drugih Freelancer uporabnikov za njihove zasebne podatke za stik, z njimi bom komuniciral/a samo prek uradnih funkcij spletnega mesta.

Prevara

 • Ne bom sodeloval/a v prevari.
 • Ne bom ustvaril/a več računov.
 • Ne bom uporabljal/a spletnega mesta za nezakonit prenos sredstev.
 • Ne bom uporabljal/a spletnega mesta za ustvarjanje lažnih mnenj o katerikoli osebi, izdelku, ali storitvi.

Komunikacija

 • Izogibal/a se bom pretiravanjem, zaničljivim pripombam in neprimernim oznakam.
 • Ne bom sodeloval/a v osebnih napadih, negativnih ali krivičnih kritikah, ali kakršnih koli neprofesionalnih ravnanjih.

Oddajanje ponudb

 • Ne bom dajal/a prenizkih ponudb, da bi se izognil/a provizijam.
 • Ne bom sodeloval/a pri projektih, ki vključujejo nezakonito ravnanje.
 • Ponudbe bom oddajal/a samo za projekte, ki jih nameravam dokončati.

Vsiljena pošta ali oglaševanje

 • Ne bom pošiljal/a vsiljene e-pošte ali oglasov v zvezi s svojim spletnim mestom ali storitvami, razen z dovoljenjem.

Partnerji

 • Ne bom same/ga sebe priporočal/a za partnerski program.
 • Ne bom pridobival/a imen iz e-poštnih seznamov, skupinskih e-poštnih sporočil itd. za pošiljanje vsiljene e-pošte ("Spam").

Plačila

 • Ne bom uporabljal/a Freelancer za omogočanje menjave valut, vključno, a ne izključno, s kriptovalutami (npr. bitcoin, ethereum itd).
 • Spoštoval(a) bom svoje obveznosti, ko mi bo freelancer oddal delo.