Freelancer Provizije in obračuni

Za delodajalce

Projektov

Registracija na Freelancer je brezplačna, tako kot tudi objava, projekta, prejemanje ponudb freelancerjev, pregled freelancerjevega portfolia in razpravljanje o zahtevah projekta. Če se odločiš dodeliti projekt in freelancer sprejme, bomo obračunali manjšo projektno provizijo, relativno na vrednost izbrane ponudbe, kot uvodno provizijo..

Strošek in način obračuna sta odvisna od vrste projekta.

Za projekte s fiksno ceno je zaračnana provizija v višini 3% ali €2.00 EUR (kar je večje)takoj, ko ste dodelili projekt in je le-ta bil sprejet od strani freelancerja. Če freelancerju pozneje plačate več, kot je bil začetni znesek, bomo prav tako zaračunali projektno provizijo na presežek plačil.

Za urne projekte je zaračunana provizija v višini 3% na vsako Vaše plačilo freelancerju.

Lahko prekličeš projekt iz tvojega namizja kadarkoli, vse do sedem (7) dni po sprejemu projekta za celotno vračilo tvoje provizije.

Kupiti je mogoče opcijske nadgradnje projektov.

Natečaji

V trenutku objave natečaja morajo delodajalci podati sredstva enaka celotni denarni nagradi. Za to denarno nagrado ponujamo zajamčeno vračilo denarja.

Z garantiranim vračilom denarja imaš pravico do vračila denarja v roku 30 dneh od zaključka natečaja, če s podanimi vnosi nisi zadovoljen. Za povrnitev stroškov kontaktiraj podporo.

Upoštevaj, da vračila niso na voljo za 'zagotovljene natečaje', in to vračilo ne vključuje morebitnih nadgradenj tvojega natečaja. Če si že izbral/a zmagovalni vnos in zaključil/a prevzem natečaja, s katerim si izplačal/a denarno nagrado freelancerki ali freelancerju, nimaš možnosti za vračilo denarja.

Za delodajalce, ki objavijo in nagradijo natečaj, ni projektnih tarif.

Vsak dodaten nagrajeni vnos zahteva izplačilo nagrade za tisti vnos.

Možnost nakupa dodatnih nadgradenj natečaja.

Storitve

V času naročanja storitve, morajo delodajalci imeti sredstva, ki so ekvivalent skupnemu znesku storitve. Plačila ščiti sistem mejniških plačil. Sprostite sredstva samo, ko ste 100% zadovoljni z delom, ki Vam je bilo dostavljeno.

Za freelancerje

Registracija na Freelancer je brezplačna, tako kot tudi profil, izbiranje znanj projektov, ki te zanimajo, prenos portfolia, prejemanje projektnih obvestil, podrobnosti projekta z delodajalce, oddajanje ponudbe na projekt (brezplačni člani prejmejo 8 ponudb na mesec) in udeležba na natečajih.

Kupiti je mogoče opcijske nadgradnje ponudb za oglaševanje ponudbe.

Projektov

Za projekte s fiksno ceno obračunamo manjšo projektno provizijo, relativno na vrednost izbrane ponudbe, če prejmeš projekt in ga sprejmeš. Če si naknadno plačan več, kot je bilo dogovorjeno v prvotni ponudbi, bomo projektno provizijo obračunali na vsa povprečna plačila.

Za projekte z urno postavko se obračuna provizija na vsako plačilo izvršeno med tabo in delodajalcem.

Provizija za projekte s fiksno ceno je 10% or €4.00 EUR, karkoli je večje in 10% za urne projekte.

Natečaji

Oddajanje vnosov za natečaj je brezplačno. Provizije natečaja se obračunajo, ko prejmeš nagrado natečaja. Ta provizija se obračuna, ko je nagrada izplačana, torej potem ko je natečaj dodeljen in se prevzem materiala vnosa zaključi v skladu s pričakovanji lastnika natečaja.

Freelancer natečajna provizija je 10% ali €4.00 EUR, kar je večje.

Storitve

Če ste kasneje najeti za izvajanje te storitve, bo zaračunana provizija v višini 20% skupnega zneska storitve. To je zaračunano, ko je storitev naročena na način, da se odšteje od plačila, ki ga prejmete.

Program priljubljeni freelancer

Če ste v Programu za prednostne freelancerje, Vam bo zaračunano 15% projektne provizije, ko Vam je dodeljen in sprejmete Rekruter projekt. To ne bo zaračunano vnaprej, kot na običajnih projektih, ampak takrat, ko prejmete plačilo.

Vračilo v obliki bonus kreditov

V nekaterih primerih se vračila ali provizije lahko izvedejo v obliki bonus kreditov. Ta bonus lahko uporabiš samo na spletni strani in ga ni mogoče umakniti ali prenesti. Bonus bo pretekel 90 dni po datumu prejetja.

Promocija 0% provizije

Freelancer projektne pristojbine za tiste freelancerje, ki na Freelancer.com napotijo nove delodajalce, ti pa se pridružijo in ustvarijo nov račun, bodo z 10% znižane na 0% za vse prihodnje projekte, ki jih vabeči freelancer izvaja za napotenega delodajalca.

To je z upoštevanjem naslednjih pogojev:

 • Novi delodajalci morajo biti posredovani z uporabo specifičnih promocijskih povezav na https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Da bi se izognili dvomom, velja zmanjšana freelancer projektna pristojbina 0% samo v povezavi z novim delom, izvedenim od strani freelancerja, ki se je uspešno prijavil za to promocijo posebaj za tega delodajalca, na katerega se prijava nanaša. Novi projekti se morajo začeti potem, ko delodajalec ustvari nov račun na Freelancer.com in je s tem novim računom seznanjen.
 • Projektne pristojbine za freelancerja so znižane z 10% na 0% samo v tej promociji. Vse ostale provizije in pristojbine bodo ostale nespremenjene vključno, vendar ne omejeno na pristojbine za delodajalca in provizije za transakcije.
 • Ta promocija ne vključuje natečajev.
 • Freelancer is pridržuje pravico pregleda ustrezanja delodajalcev kot novih za namen te promocije, da zagotovi njeno pošteno uporabo. Delodajalci so že prej delali in plačali freelancerju pred začetkom te promocije, npr. na drugi platformi. Dokazilo prejšnjega dela in plačila se lahko zahteva s strani freelancerjev preden postanejo upravičeni za zmanjšanje provizije. Za ustrezanje tej promociji delodajalci ne smejo imeti kateregakoli obstoječega aktivnega računa na Freelancer.com, s katerega je bilo nakazano plačilo v zadnjih 6 mesecih neposredno pred ustvarjanjem novega računa.
 • Vsi drugi elementi Uporabniškega sporazuma se uporabljajo smiselno - poglejte https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Vsi drugi elementi dela o Provizijah in stroških v Dodatnih pogojih se uporabljajo smiselno - poglejte https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer lahko zahteva, da obe strani izpolnita in dokončata svoja profila in/ali posredujeta preverbo identitete pred sprostitvijo plačil.
 • Freelancer lahko zahteva, da so podrobnosti kateregakoli projekta z zmanjšano provizijo ustrezno dopolnjene.
 • Ta promocija se lahko prekliče za specifičnea uporabnika, če so zaznane značilne spremembe, zlorabe ali refundacije, če Freelancer ugotovi možnost rizika vrnitve ali refundacije sredstev, v primerih spora med delodajalcem in freelancerjem ali za katerikoli drug razlog.
 • Freelancer si pridružuje pravico prenehanja uporabe te promocije po svoji lastni in absolutni presoji, z upoštevanjem poštene uporabe te promocije in za preprečitev katerekoli možne zlorabe.
 • Freelancer si pridružuje pravico zahtevanja oddaje dodatnih informacij katerekoli strani, ki sodeluje v tej promociji, zaradi preiskovanja zlorab in za namene upravljanja rizika in podobnih namenov.
 • Freelancer si pridružuje pravico preklica in/ali dopolnitve te promocije kadarkoli.
 • Freelancer si pridružuje pravico preklica te promocije v poljubni regiji, če ji je usojeno ali postane protipravno ponujati to promocijo kateremukoli rezidentu te regije.

Članstva

Izbiraj med raznovrstnimi članstvi in tako določi provizije, ki jih boš plačal za našo storitev. Na spletni strani lahko delaš kot delodajalec ali freelancer (kot brezplačen član), ali pa prejmeš dodatne ugodnosti s plačljivim članstvom.

Članarine se obnovijo mesečno ali letno po poteku vaše naročnine do preklica. Če ni dovolj sredstev, bomo poskusili obnoviti vašo članarino do 30 dni dokler ne bo dovolj sredstev.

Vašo članarino lahko prekličete kadarkoli na strani uporabniških nastavitev, kar bo končalo obračunavanje na koncu vaše naročnine brez dodatnih stroškov.

Poglej naša članstva

Ostale provizije

Projektov

Sledeče provizije se obračunajo v primeru dodatnih storitev, razen če je to drugače določeno v skladu z ugodnostmi plačanega članstva:

Objavljanje projekta BREZPLAČNO
Izpostavljeno €10.98 EUR
Nujno €10.98 EUR
Zasebno €23.18 EUR
Za polni čas €220.82 EUR
Delodajalec €11.59 EUR
Pogodba o nerazkritju informacij €23.18 EUR
Sporazum o intelektualni lastnini €23.18 EUR
Zapečateno €10.98 EUR
Prioritetno €5.00 EUR
Podaljšaj €10.98 EUR

Natečaji

Sledeče provizije se obračunajo v primeru dodatnih storitev, razen če je to drugače določeno v skladu z ugodnostmi plačanega članstva:

Objavljanje natečaja BREZPLAČNO
Dodeljevanje natečaja BREZPLAČNO
Dodeljevanje dodatnim freelancerjem BREZPLAČNO
Zagotovljen BREZPLAČNO
Izpostavljeno €30.00 EUR
Top natečaj €30.00 EUR
Nujno €35.00 EUR
Izpostavi €15.00 EUR
Zapečateno €30.00 EUR
Zasebno €20.00 EUR
Pogodba o nerazkritju informacij €20.00 EUR
Podaljšaj Stroški:
3 dni = 15% od nagrade natečaja
5 dni = 20% od nagrade natečaja
7 dni = 30% od nagrade natečaja
14 dni = 40% od nagrade natečaja
21 dni = 50% od nagrade natečaja
Polovica stroškov bo namenjena nagradi natečaja (zaokroženo na najbližje celo število).

Tarife za ponudbe

Oddajanje ponudb za projekte BREZPLAČNO
Sponzorirana ponudba 0.75% od zneska ponudbe (minimum $5.00 USD, maksimum $20.00 USD)
Izpostavi ponudbo €1.00 EUR

Tarife za vnose / prijave

Oddaj vnos BREZPLAČNO
Zapečaten vnos €0.50 EUR
Izpostavi vnos €0.50 EUR

Davek na objavo

Sponzorstvo objave Tako kot je bilo izbrano v času sponzoriranja (minimum €35.00 EUR)

Izpiti

Opravljanje izpita Odvisno od izpita. Kot je navedeno pred nakupom. Običajno bodisi brezplačno, €5.00 EUR, €10.00 EUR, ali pa €15.00 EUR.

Transakcijske tarife

Transakcijske provizije so se pojavile za uporabo kreditne kartice, PayPal-a ali Skrill-a.* €0.35 EUR + 2.3%
Depozit na lokalno banko BREZPLAČNO
Mednarodno bančno nakazilo €15.00 EUR
*Avstralski uporabniki plačajo $0,30AUD + 0,99% za transakcije s kreditno/debitno kartico.

Arbitražne provizije

Arbitracijska provizija za mejniški spor znaša €5.00 EUR ali 5%. Upoštevan je večji znesek.

Naš sistem reševanja sporov je tako oblikovan, da dovoljuje obema strankama medsebojno reševanje težav v povezavi s plačili mejnikov, brez arbitraže.

Po 4 dneh vloženega spora (ali 7 dni, če freelancer predloži spor) se lahko ena ali druga stran odločita poslati spor na plačljivo arbitražo. Nasprotna stran bo nato imela dodatne 4 dni za sprejem plačila provizije, obe strani pa čas podati kakršnakoli končna dokazila. Če nasprotni strani ne uspe plačati v roku, bodo izgubili spor.

Arbitražna provizija bo povrnjena zmagovalcu spora.

Provizije na dvig

Pristojbine se lahko obračunajo glede na način umika.                  Doplačila se lahko obračunajo s strani tretje osebe, ki ponujajo način za odstop od pogodbe.

Ekspresni dvig BREZPLAČNO
Paypal BREZPLAČNO
Skrill (Moneybookers) BREZPLAČNO
Payoneer debetna kartica BREZPLAČNO
Mednarodni prenos €25.00 EUR

Po vseh tarifah, je minimalni dvig gotovine 30 $.

Tarifa za vzdrževanje

Na računih, na katerih ni bilo prijave šest mesecev se bodo pojavili stroški vzdrževanja do $10.00 USD mesečno, dokler se račun ne zapre, ali ponovno aktivira in sicer za skladiščenje, pasovno širino, podporo in upravljanje stroškov za zagotavljanje                  gostovanja profila uporabnika, shranjevanje portfelja, uvrstitev v                  imenike, zagotavljanje storitve HireMe, shranjevanje datotek in                  shranjevanje sporočil. Te pristojbine bodo povrnjene na zahtevo                  uporabnikov ob poznejšem ponovnem aktiviranju.

Davki

Za rezidente v Avstraliji velja GST avstralski davek v višini 10%. Ostali državni davki lahko veljajo glede na Vaše področje.

Uporabniški sporazum

Provizije in stroški, povzeti na tej strani so urejene z določili Freelancer Uporabniškega sporazuma in povezanimi politikami strani. Uporabniški sporazum vključuje tudi druga pomembna določila in bi moral biti prebran v celoti. Zlasti oddelek 23 Uporabniškega sporazuma navaja posledice kršenja Uporabniškega sporazuma. Te posledice lahko vključujejo kazni za škodo, ki jo Freelancer pretrpi zaradi dejanj, ki kršijo Uporabniški sporazum.