Freelancer provizije in stroški

Za delodajalce

Projekti

Freelancer se lahko brezplačno vpiše, objavi projekt, prejema ponudbe freelancerjev, pregleduje portfelje freelancerjev in razpravlja o zahtevah projekta. Če želite projekt dodeliti, vam obračunamo majhno projektno provizijo glede na vrednost izbrane ponudbe, kot začetno provizijo.

Višina in način obračuna te provizije sta odvisna od vrste projekta.

Za projekte s fiksno ceno se obračuna provizija v višini 3% ali €2.00 EUR (kar je več), ko dodelite projekt. Če pozneje plačate freelancerju več od izvirnega zneska ponudbe, obračunamo projektno provizijo tudi na dodatna plačila.

Pri urnih projektih se obračuna provizija v višini 3% na vsako plačilo, ki ga nakažete freelancerju.

Lahko prekličeš projekt iz tvojega namizja kadarkoli, vse do sedem (7) dni po sprejemu projekta za celotno vračilo tvoje provizije.

Kupiti je mogoče opcijske nadgradnje projektov.

Natečaji

Ob objavi natečaja morajo delodajalci zagotoviti sredstva v višini celotne denarne nagrade. Za to denarno nagrado jamčimo vračilo denarja.

Jamstvo vračila denarja vam zagotavlja pravico do vračila denarja v roku 30 dni od zaključka natečaja, če s prejetimi prijavami niste zadovoljni. Za povrnitev stroškov kontaktirajte podporo.

Upoštevajte, da vračila niso na voljo za 'zagotovljene natečaje', vračilo pa ne vključuje niti morebitnih nadgradenj vašega natečaja. Če ste že izbrali zmagovalno prijavo in zaključili prevzem natečaja, s katerim ste izplačali denarno nagrado , niste upravičeni do vračila denarja.

Za delodajalce, ki objavijo in nagradijo natečaj, ni projektnih provizij.

Vsak dodaten nagrajeni vnos zahteva izplačilo nagrade za tisti vnos.

Možnost nakupa dodatnih nadgradenj natečaja.

Storitve

Delodajalci morajo ob naročanju storitev zagotoviti sredstva v višini skupnega zneska storitev. Plačila so zaščitena s Freelancerjevim sistemom plačil mejnikov. Plačila sprostite samo, če ste 100 % zadovoljni z opravljenim delom.

Za freelancerje

Vpis, ustvarjanje profila, izbira spretnosti za projekte, ki Vas zanimajo, nalaganje portfelja, prejemanje obvestil o projektih, pogovor o podrobnostih projektka z delodajalcem, ponujanje na projektih in sodelovanje na natečajih je na Freelancer brezplačno (neplačniški člani prejmejo začetnih 6 ponudb na mesec) in sodelovanje na natečajih .

Kupiti je mogoče opcijske nadgradnje ponudb za oglaševanje ponudbe.

Projekti

Za projekte s fiksno ceno obračunamo manjšo projektno provizijo glede na vrednost izbrane ponudbe, če sprejmete dodeljeni projekt. Če ste pozneje plačani več od prvotnega zneska ponudbe, bomo projektno provizijo obračunali tudi za presežek.

Za projekte z urno postavko se obračuna provizija na vsako plačilo izvršeno med tabo in delodajalcem.

Provizija za projekte s fiksno ceno je 10% ali €4.00 EUR, oziroma tisto, kar je večje, ter 10% za urne projekte.

Natečaji

Prijavljanje na natečaje je brezplačno. Provizija za natečaj se obračuna, ko prejmete natečajno nagrado. Ta provizija se obračuna ob sprostitvi nagrade, torej ko ste na natečaju izbrani in se prevzem prijavljenega gradiva opravi v skladu s pričakovanji naročnika natečaja.

Freelancer natečajna provizija je 10% ali €4.00 EUR, kar je večje.

Program priljubljeni freelancer

Če ste v programu "Priljubljeni Freelancer", vam bo ob dodelitvi in sprejemu projekta z Rekruterjem obračunana 15-odstotna projektna provizija. Ne bo obračunana vnaprej kot pri običajnih projektih, ampak ko prejmete plačilo.

Vračilo v obliki bonus kreditov

V nekaterih primerih se vračila ali provizije lahko izvedejo v obliki bonus kreditov. Ta bonus lahko uporabiš samo na spletni strani in ga ni mogoče umakniti ali prenesti. Bonus bo pretekel 90 dni po datumu prejetja.

Promocija 0% provizije

Projektne provizije, ki se obračunavajo freelancerjem, ki priporočijo nove delodajalce brez obstoječega računa na Freelancer.com, ti pa se pridružijo in ustvarijo nov račun, bodo zmanjšanje z 10 % na 0 % za vse prihodnje projekte, ki jih freelancer s priporočilom opravi za priporočenega delodajalca.

Pri tem veljajo naslednji pogoji:

 • Novi delodajalci morajo biti priporočeni prek posebnih promocijskih povezav na https://www.freelancer.com/no-commission.
 • V izogib dvomom velja znižana 0-odstotna projektna provizija za freelancerje samo za novo delo, ki ga freelancer, ki se je uspešno prijavil za to promocijo, opravil za konkretnega delodajalca, na katerega se prijava nanaša. Novi projekti se morajo začeti po tem, ko delodajalec ustvari nov račun na Freelancer.com in se uvede v uporabo novega računa.
 • V tej promociji so z 10 % na 0 % znižane samo projektne provizije za freelancerje. Vse druge provizije in stroški ostanejo enaki, tudi - a ne izključno - provizije in transakcijski stroški za delodajalce.
 • Ta promocija ne velja za natečaje.
 • Freelancer si zaradi pravične uporabe te promocije pridržuje pravico do opredelitve delodajalcev kot novih. Delodajalci morajo pred začetkom te promocije že sodelovati in plačati freelancerja, ki se nanjo prijavlja, npr. na drugi platformi. Od freelancerjev se lahko zahteva predložitev dokazila o navedenem preteklem delu in plačilu, če želijo biti upravičeni do znižanja provizije. Če želijo biti delodajalci upravičeni do te promocije, ne smejo imeti nobenega aktivnega računa na Freelancer.com, s katerega je bilo v zadnjih 6. mesecih preden je bil ustvarjen novi račun izvršeno plačilo.
 • Vsi drugi elementi Uporabniškega sporazuma se uporabljajo še naprej - glejte https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Vsi drugi elementi Dodatnih pogojev o provizijah in stroških se uporabljajo še naprej - glejte https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer lahko od obeh strank zahteva, da pred sprostitvijo plačil izpolnita in dokončata svoja profila in/ali prestaneta preverjanje istovetnosti.
 • Freelancer lahko zahteva, da so podrobnosti kateregakoli projekta z zmanjšano provizijo ustrezno dopolnjene.
 • To promocijo je mogoče posamičnemu uporabniku odreči, če pride do znatnih stornacij, goljufij ali reklamacij, če Freelancer meni, da obstaja tveganje, da bodo sredstva stornirana ali reklamirana, v primeru sporov med delodajalcem in freelancerjem, ali iz kakršnega koli drugega razloga.
 • Freelancer si pridružuje pravico do prepovedi uporabe te promocije po svoji lastni absolutni prosti presoji, da zagotovi pošteno uporabo te promocije in prepreči kakršno koli prevaro, ki jo sumi.
 • Freelancer si pridržuje pravico do zahtevanja dodatnih informacij od katere koli osebe, ki uporablja to promocijo, zaradi preiskave morebitne prevare ali upravljanja tveganja in povezanih namenov.
 • Freelancer si pridružuje pravico, da to promocijo kadar koli prekliče in/ali spremeni.
 • Freelancer si pridružuje pravico do preklica te promocije v poljubni regiji, če je ponujanje promocije rezidentom te regije nezakonito, ali če postane nezakonito.

3-odstotna provizija za ponudbo

Freelancer projektne provizije, ki se obračunavajo freelancerjem, katerih ponudbo izbere nova zunanja stranka, znašajo 3% za vse projekte med freelancerjem in novo stranko. Za nove zunanje stranke, ki sprejmejo ponudbo, se obračunavajo 0-odstotne Freelancer projekte provizije.

 1. "Nova stranka" je stranka, ki prej ni imela računa na Freelancer.com.
 2. Ta promocija ne velja, če ima stranka več računov pri Freelancer.com.

Pri tem veljajo naslednji pogoji:

 • Novi delodajalci morajo biti priporočeni prek sprejetja ponudbe in registracije med postopkom sprejetja.
 • Zaradi večje javnosti, znižana 3-odstotna projektna provizija za freelancerja velja samo glede dela freelancerja, ki se je uspešno prijavil za to promocijo v zvezi z določenim delodajalcem, na katerega se prijava nanaša. Delo se mora začeti, ko delodajalec ustvari nov račun na Freelancer.com in je uveden v uporabo novega računa.
 • V tej promociji se projektne provizije se samo za freelancerja znižajo z 10 % na 3 %, projektne provizije za stranke pa se znižajo s 3 % na 0 %. Vse druge provizije in stroški ostanejo enaki, med drugim transakcijske provizije.
 • Ta promocija ne velja za natečaje.
 • Freelancer si pridržuje pravico do revizije uvrstitve delodajalcev kot novih za namene te promocije, da zagotovi pošteno uporabo te promocije. Delodajalci so upravičeni do promocije, če na Freelancer.com niso imeli aktivnega računa, s katerega je bilo izvedeno plačilo v 6 mesecih preden je bil ustvarjen nov račun.
 • Še naprej veljajo vsi drugi elementi uporabniškega sporazuma - glej https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Veljajo vsi drugi elementi provizij in stroškov iz dodatnih pogojev - glej https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer lahko od obeh strank zahteva, da izpolnita svoja profila in/ali prestaneta preverjanje identitete, preden se sprostijo plačila.
 • Freelancer lahko zahteva, da se ustrezno izpolnijo podatki za vsak projekt, za katerega velja znižanje provizije.
 • Ta promocija se lahko za posameznega uporabnika prekliče, če se ugotovijo pomembne reklamacije, prevare ali vračila, če Freelancer meni, da bodo sredstva predmet reklamacije ali vračila, v primeru spora med delodajalcem in freelancerjem ali iz katerega koli drugega razloga.
 • Freelancer si pridržuje pravico, da po lastni presoji onemogoči uporabo te promocije zaradi poštene uporabe promocije in preprečevanja domnevnih prevar.
 • Freelancer si pridržuje pravico, da zahteva predložitev dodatnih informacij od katere koli osebe, ki se prijavi za promocijo, zaradi preiskovanja prevar ali obvladovanja tveganja ali povezanih namenov.
 • Freelancer si pridružuje pravico, da to promocijo kadar koli prekliče in/ali spremeni.
 • Freelancer si pridržuje pravico, da prekliče promocijo v kateri koli regiji, če postane ponujanje promocije rezidentom te regije nezakonito.

Članstva

Izbirate lahko med raznovrstnimi članstvi, od katerih je odvisna provizija, ki jo plačate za naše storitve. Na spletnem mestu lahko delate kot delodajalec ali kot freelancer z brezplačnim članstvom ali z nadgradnjo v plačljivo članstvo z dodatnimi ugodnostmi.

Članstvo se do preklica podaljšuje mesečno ali letno od dneva vpisa. Če so sredstva nezadostna, bomo članstvo poskusili podaljšati največ za 30 dni, dokler se sredstva ne zagotovijo.

Članstvo lahko kadar koli prekličete s strani za uporabniške nastavitve, s čimer se bo brez dodatnih stroškov prenehalo obračunavanje ob koncu naročniškega obdobja.

Poglej naša članstva

Freelancer Podjetja

Nadgradite svoj profil na poslovnega. Pridobite zaupanje in verodostojnost, ki ju potrebujete za pospešitev svoje poslovne prisotnosti.

Tako kot članski paketi Freelancer se za Corporate (poslovno) lahko plačuje letna ali mesečna naročnina. Prav tako se lahko kadarkoli odpove na strani za nastavitve uporabnika, pri čemer se obračunavanje zaključni ob koncu naročniškega obdobja, brez dodatnih stroškov.

Pretvorite v poslovno tukaj

Ostale provizije

Projekti

Za dodatne storitve se lahko obračunajo naslednje provizije, če ni drugače določeno v skladu z ugodnostmi plačljivega članstva:

Objavljanje projekta BREZPLAČNO
Izpostavljeno €12.19 EUR
Nujno €12.19 EUR
Zasebno €26.83 EUR
Za polni čas €280.59 EUR
Rekruter €14.63 EUR
Pogodba o nerazkritju informacij €26.83 EUR
Sporazum o intelektualni lastnini €26.83 EUR
Zapečateno €12.19 EUR
Prioritetno €5.00 EUR
Podaljšaj €12.19 EUR

Natečaji

Za dodatne storitve se lahko obračunajo naslednje provizije, če ni drugače določeno v skladu z ugodnostmi plačljivega članstva:

Objavljanje natečaja BREZPLAČNO
Dodeljevanje natečaja BREZPLAČNO
Dodeljevanje dodatnim freelancerjem BREZPLAČNO
Zagotovljen BREZPLAČNO
Izpostavljeno €30.00 EUR
Top natečaj €30.00 EUR
Nujno €35.00 EUR
Izpostavi €15.00 EUR
Zapečateno €30.00 EUR
Zasebno €20.00 EUR
Pogodba o nerazkritju informacij €20.00 EUR
Podaljšaj Stroški:
3 dni = 15% od nagrade natečaja
5 dni = 20% od nagrade natečaja
7 dni = 30% od nagrade natečaja
14 dni = 40% od nagrade natečaja
21 dni = 50% od nagrade natečaja
Polovica stroškov bo namenjena nagradi natečaja (zaokroženo na najbližje celo število).

Provizije za ponudbe

Oddajanje ponudb za projekte BREZPLAČNO
Sponzorirana ponudba 0.75% od zneska ponudbe (minimum $5.00 USD, maksimum $20.00 USD)
Izpostavi ponudbo €1.00 EUR
Zapečatena ponudba €0.10 EUR

Provizije za prijave na natečaje

Oddaj vnos BREZPLAČNO
Zapečaten vnos €0.50 EUR
Izpostavi vnos €0.50 EUR

Imeniške provizije

Sponzorstvo objave V skladu z izbiro ob sponzoriranju (minimum €35.00 EUR)

Izpiti

Opravljanje izpita Odvisno od izpita. Kot je navedeno pred nakupom. Običajno bodisi brezplačno, €5.00 EUR, €10.00 EUR, ali pa €15.00 EUR.

Provizija za storitev spremembe uporabniškega imena

Storitev spremembe uporabniškega imena Enkratna priložnost za spremembo uporabniškega imena za 99 USD. Več o tem tukaj.

Transakcijske provizije

Transakcijske provizije za uporabo kreditne kartice, PayPal ali Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Polog na lokalno banko BREZPLAČNO
Mednarodno bančno nakazilo €15.00 EUR
*Avstralski uporabniki za transakcije s kreditno/debetno kartico plačajo 0,30 AUD + 0,99 %.

Arbitražne provizije

Arbitražna provizija za spor glede mejnika znaša €5.00 EUR ali 5%, kar je višje.

Naš sistem za reševanje sporov je zasnovan tako, da strankama omogoča rešitev razhajanj glede plačil mejnikov z medsebojnim dogovorom brez arbitraže.

Vsaka stranka se lahko v 4 dneh po evidentiranju spora (ali v 7 dneh, če spor evidentira freelancer) odloči za predložitev spora plačljivi arbitraži. Nasprotna stranka ima nato 4 dodatne dni za privolitev v plačilo provizije, obe stranki pa čas za dokončno predložitev dokazil. Nasprotna stranka izgubi spor, če ne plača v roku.

Arbitražna provizija bo povrnjena zmagovalcu spora.

Provizija za delovanje zunaj spletišča

Uporabniki, ki kršijo naše pogoje s tem, da komunicirajo in opravljajo transakcije zunaj platforme, se sankcionirajo s kaznijo v višini 30 % najvišjega proračuna projekta ali dogovorjenega zneska.

Provizije na dvig

Obračunavanje provizij je neobvezno in odvisno od načina dviga. Dodatne provizije lahko obračuna tudi tretji ponudnik metode dviga.

Ekspresni dvig BREZPLAČNO
Paypal BREZPLAČNO
Skrill (Moneybookers) BREZPLAČNO
Payoneer debetna kartica BREZPLAČNO
Mednarodno nakazilo €25.00 EUR

Obvezni minimalni znesek dviga po odbitku provizij je 30 USD.

Stroški vodenja

Uporabniškim računom, v katere se šest mesecev ni nihče prijavil, bo obračunana vzdrževalna provizija do 14,00 USD na mesec, dokler račun ne bo ukinjen ali reaktiviran, za stroške hrambe, pasovne širine, podpore in upravljanja zaradi gostovanja uporabnikovega profila, hrambe portfelja, objave v imenikih, zagotavljanje storitve NajemiMe, hrambe datotek in message storage. These fees will be refunded upon request by users on subsequent reactivation.

Davki

Davki se uporabijo na podlagi lokalnih davčnih stopenj in pravil v državi rezidentstva uporabnika/registrirani državi.

Avstralija - Davek na blago in storitve (GST) 10%
Čile - davek na dodano vrednost (DDV) 19%
Evropska unija - Davek na dodano vrednost (DDV) VAT rates
Indija - Davek pri viru (TCS) 1%
Indija - odbiti davek pri viru 1% / 5%
Mehika - obdavčenje pri viru 1% / 20%
Mehika - Davek na dodano vrednost (DDV) 16%
Rusija - Davek na dodano vrednost (DDV) 20%
Švica - Davek na dodano vrednost (DDV) 7.7%

Povračilo indijske izenačevalne dajatve (Equalisation Levy)

Freelancerji so po sporazumu oproščeni obdavčenja pri viru, v izogib dvomu, izenačevalne dajatve (Equalisation Levy). Za to dajatev ne boste bremenjeni niti je ne boste plačali, gre za povračilo.

Stranka Freelancer Kdo plača dajatev Podrobnosti dajatve
Rezident Indije Rezident Indije Freelancer Freelancerju se obračuna 2 % ob bruto zaslužka
Rezident Indije Ostalo Stranka Stranki se obračuna 2 % od bruto plačil mejnikov
Ostalo Rezident Indije Freelancer Freelancerju se obračuna 2 % ob bruto zaslužka
Ostalo Ostalo / /

Client

Rezident Indije

Freelancer

Rezident Indije

Who Pays Levy

Freelancer

Podrobnosti dajatve

Freelancerju se obračuna 2 % ob bruto zaslužka

Client

Rezident Indije

Freelancer

Ostalo

Who Pays Levy

Stranka

Podrobnosti dajatve

Stranki se obračuna 2 % od bruto plačil mejnikov

Client

Ostalo

Freelancer

Rezident Indije

Who Pays Levy

Freelancer

Podrobnosti dajatve

Freelancerju se obračuna 2 % ob bruto zaslužka

Client

Ostalo

Freelancer

Ostalo

Who Pays Levy

/

Levy Details

/

* Freelancer in njegovi partnerji ne zagotavljajo davčnega, pravnega ali računovodskega svetovanja. To gradivo je bilo pripravljeno samo za informativne namene in ni namenjeno zagotavljanju davčnega, pravnega ali računovodskega svetovanja. Glede tega se posvetujte s svojimi davčnimi, pravnimi ali računovodskimi svetovalci.

Uporabniški sporazum

Provizije in pristojbine na tej strani se upravljajo po pogojih Freelancer Uporabniškega sporazuma in povezanih politik strani. Uporabniški sporazum vključuje druge pomembne pogoje in bi moral biti prebran v celoti. Oddelek 23 Uporabniškega sporazuma posebej določa posledice prekinitve zaradi kršitev Uporabniškega sporazuma. Te posledice lahko vključujejo denarne kazni zaradi škode, ki jo Freelancer pretrpi kot posledico dejanj, ki kršijo Uporabniški sporazum.