Največji svetovni trg za freelancing in crowdsourcing.

slika delovanja freelancerske ekonomije

Pregled podjetja

Freelancer.com je največje tržišče za freelancing in množicanje na svetu po številu uporabnikov in projektov. Globalno povezujemo več kot 45,730,687 delodajalcev in freelancerjev iz preko 247 držav, regij in teritorij. Prek našega tržišča lahko delodajalci najamejo freelancerje za opravljanje del na področjih kot so razvoj programske opreme, pisanje, vnos podatkov in oblikovanje in naravnost do inženiringa, znanosti, prodaje in marketinga, računovodstvenih in pravnih storitev.

Freelancer Limited trguje na Avstralskem trgu vrednostnih papirjev pod okrajšavo ASX:FLN

Naša spletna ekonomija

Spodnji video prikazuje Freelancer spletno skupnost. Rožnata linija prikazuje kje objavljajo projekte delodajalci, modra pa katere projekte izvajajo freelancerji. Debelejše linije prikazujejo volumen dela za več denarja. Bele pike prikazujejo lokacije Freelancer uporabnikov.

slika zemljevida, ki razlaga freelancersko spletno ekonomijo
Izvor

Freelancer.com je do sedaj prevzel več trgov za outsourcing, kot npr. GetAFreelancer.com in EUFreelancer.com (katerega je ustanovil Magnus Tibell leta 2004, Švedska), LimeExchange (nekdanje podjetje Lime Labs LLC, ZDA), Scriptlance.com (katerega je ustanovil Rene Trescases leta 2001, Kanada, eden prvih pionirjev freelancing-a), Freelancer.de Booking Center (Nemčija), Freelancer.co.uk (Združeno Kraljestvo), Webmaster-talk.com (ZDA), forum skrbnikov in skrbnic za spletne strani, Rent-A-Coder in vWorker (katerega je ustanovil Ian Ippolito, ZDA, še eden od prvih inovatorjev tržnega prostora za freelancerje).

VWorker Logo
Freelancer Limited

Registrirana pisarna
Level 37
Grosvenor Place
225 George Street
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 141 959 042
support@freelancer.com