Največji svetovni trg za freelancing in crowdsourcing.

slika delovanja freelancerske ekonomije

Pregled podjetja

Freelancer.com je največje tržišče za freelancing in množicanje na svetu po številu uporabnikov in projektov. Globalno povezujemo več kot 61,894,873 delodajalcev in freelancerjev iz preko 247 držav, regij in teritorij. Prek našega tržišča lahko delodajalci najamejo freelancerje za opravljanje del na področjih kot so razvoj programske opreme, pisanje, vnos podatkov in oblikovanje in naravnost do inženiringa, znanosti, prodaje in marketinga, računovodstvenih in pravnih storitev.

Freelancer Limited kotira na avstralski borzi pod okrajšavo ASX:FLN

Naša spletna ekonomija

Spodnji video prikazuje Freelancerjevo spletno ekonomijo. Rožnate črte prikazujejo, kje delodajalci objavljajo projekte, modre črte pa, kje freelancerji projekte izvajajo. Debelejše črte označujejo večji obseg dela v dolarjih. Bele pike prikazujejo lokacije Freelancerjevih uporabnikov.

slika zemljevida, ki razlaga freelancersko spletno ekonomijo
Izvor

Freelancer.com je prevzel več outsourcing tržišč, vključno z GetAFreelancer.com in EUFreelancer.com (ustanovitelj Magnus Tibell leta 2004, Švedska), LimeExchange (nekdanje podjetje Lime Labs LLC, ZDA), Scriptlance.com (ustanovitelj Rene Trescases leta 2001, Kanada, eden pionirjev freelancinga), Freelancer.de Booking Center (Nemčija), Freelancer.co.uk (Združeno Kraljestvo), Webmaster-talk.com (ZDA),forum za skrbnike spletnih strani, Rent-A-Coder in vWorker (ustanovitelj Ian Ippolito, ZDA, še eden od prvih inovatorjev tržišč za freelancerje).

VWorker Logo
Freelancer Limited

Registrirana pisarna
Level 37
Grosvenor Place
225 George Street
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 141 959 042
support@freelancer.com